Het Nederlandse vakantiedagen stuwmeer

Het Nederlandse vakantiedagen stuwmeer

“Zes op de tien werkgevers worstelen met het feit dat werknemers veel vakantiedagen niet opnemen.” Dat stond vorige week te lezen op Nu.nl1. Volgens het onderzoek hebben we in Nederland een stuwmeer aan overtollige vrije dagen opgebouwd: 93 miljoen dagen zouden niet opgenomen zijn.

Het artikel blijkt ingegeven door een actie van Unicef2. De organisatie vraagt bedrijven hun personeel de mogelijkheid te geven om overtollige vrije dagen uit te laten betalen aan Unicef. Met dat geld worden wereldwijde projecten voor kansarme kinderen gefinancierd.

Ook de Rijksoverheid kondigde onlangs een proef aan waarbij overtollige vakantiedagen overgedragen kunnen worden3. Werknemers van het Rijk kunnen hun bovenwettelijke verlofdagen met collega’s gaan delen. Zo kunnen zij collega’s helpen die tijd nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg. In de gemeente Amsterdam is al ervaring opgedaan met het vrijwillig delen van verlofdagen. Vorig jaar schonken 87 ambtenaren 170 verlofdagen aan 43 collega’s.

Er worden steeds meer creatieve manieren bedacht om met vakantiedagen om te gaan. Bedrijven hebben hierin meer vrijheid dan ze vaak denken. Daarbij moeten de wetten op het gebied van verlof natuurlijk wel gerespecteerd worden. Omdat het lang niet altijd duidelijk is waar rekening mee gehouden moet worden rondom vakantiedagen, zetten we hier de belangrijkste regels nog eens op een rij:

 

Opbouw vakantiedagen

 • Het recht op vakantiedagen is wettelijk geregeld. De werknemers krijgen 4 maal het aantal uren dat zij per week werken aan vakantie-uren. Dit worden de ‘wettelijke vakantiedagen’ genoemd.
  Een werknemer die 40 uur per week werkt, krijgt dus 160 vakantie-uren / 20 vakantiedagen. Bij een parttime dienstverband van 20 uur, krijgt de werknemer 80 uur vakantie.  

 • Veel werkgevers hebben in hun arbeidsvoorwaarden of CAO geregeld dat werknemers bovenop de wettelijke vakantiedagen, extra vakantiedagen opbouwen. Dit worden ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ genoemd.

 • Tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof gaat de opbouw van vakantie-uren door. De werkgever mag de werknemer niet vragen vakantiedagen op te nemen voor dit verlof.

 • Ook als werknemers ziek zijn, gaat de opbouw van vakantiedagen gewoon door. Dat geldt in ieder geval voor de wettelijke vakantiedagen. In veel gevallen loopt ook de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen door. Het is echter mogelijk dat hierover in een CAO afwijkende afspraken zijn gemaakt.

 
Opnemen vakantiedagen
 • De werknemer heeft recht op ten minste twee weken aaneengesloten vakantie of op twee maal een week.

 • Vakantiedagen hoeven niet allemaal in het lopende jaar opgenomen te worden. Werknemers mogen deze meenemen naar het volgende kalenderjaar.

 • Bij het meenemen van vakantiedagen naar het volgende jaar is het goed te weten dat vakantie-uren sinds 1 januari 2012 slechts een beperkte houdbaarheidsdatum hebben.

  • Wettelijke vakantiedagen vervallen anderhalf jaar na het toekennen.

  • Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het toekennen.

Vakantiedagen kunnen dus niet onbeperkt opgespaard worden, ook niet om bijvoorbeeld eerder te kunnen stoppen met werken.

 • Als het niet mogelijk is om vakantiedagen op te nemen, kunnen deze uitbetaald worden. Dit mag echter alleen bij de bovenwettelijke vakantiedagen.

 • Een werkgever mag verplichte vrije dagen aanwijzen, bijvoorbeeld op feestdagen of bij een zomersluiting van het bedrijf. Let op: Dit mag alleen voor zover dat in de arbeidsovereenkomst geregeld is.
 
Submitted by Lenneke Brouwers on 07/09/2016 - 08:36