Projectmanagement

(HR)projecten

Wetswijzigingen, aanpassingen van processen en procedures en strategische koerswijzigingen kunnen de dagelijkse gang van zaken flink verstoren. Naast het dagelijkse werk, krijgen bedrijven steeds vaker te maken met projecten. Dit kunnen grote, ingrijpende projecten zijn zoals een complete reorganisatie, maar ook kleine zoals het opzetten van een nieuwe functiehuis. Voorbeelden:

 

  • Ontwikkelen van een strategisch en toekomstgericht HR beleid
  • Begeleiden van reorganisaties
  • Ontwikkelen van een talent management beleid
  • Inrichten van een onboardingtraject
  • (her)Inrichting van verzuimbeleid en verzuimpreventie
  • Beleid en procedures aanpassen op wetswijzigingen

 

Groot of klein: projecten kosten extra tijd en kunnen de dagelijkse gang van zaken flink verstoren. Projecten vragen om een andere manier van denken en een planmatige aanpak.

Ontbreekt het uw bedrijf aan tijd of kennis om projecten op te pakken? Adesso kan u hierbij ondersteunen met een helder projectplan, aansturing van het projectteam en een stevige bewaking van tijdlijnen en budget.