Functiehuis van morgen

Functiehuis van morgen

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. De markt verandert mee. Ondernemers en organisaties spelen daarop in door hun product- en dienstenaanbod aan te passen. En om dat mogelijk te maken wordt er geschoven met personeel, gereorganiseerd, krijgen medewerkers nieuwe taken en worden werkprocessen aangepast. De organisatie is zo steeds in beweging. Toch lijken de functies binnen de Nederlandse bedrijven nauwelijks te veranderen. Een korte scan van de openstaande vacatures laat zien dat het soort functies waarvoor geworven wordt, grotendeels hetzelfde is als 5 of 10 jaar geleden.

Volgens futurist Thomas Frey slaan we daarmee de plank flink mis. Hij stelt dat door de enorme vooruitgang in de technologie en de veranderde behoeften op de werkplek, een nieuwe range van banen aan het ontstaan is. De arbeidsmarkt van de toekomst is gespecialiseerd, uniek en constant in beweging. Hij ging in 2011 zelfs zover te stellen dat 60% van de beste banen in 2020, op dat moment nog niet eens was ‘uitgevonden’. Een kleine greep uit de toekomstige functies:

  • Digital detox therapeut: Deze digitale ontwenningstherapeut gaat de strijd aan met onze ongezonde digitale gewoonten en verslavingen.
  • Crowd funding specialist: Op zoek naar kapitaal? De crowd funding specialist wijst je de weg op de nieuwe financieringsmarkt.
  • Waste data managers: De grote hoeveelheid informatie waar we mee te maken hebben, zorgt ook voor veel dubbelslagen. De data-afval manager zorgt ervoor dat onnodige kopieën en informatie die niet meer nodig is, verwijderd worden.
  • Urban shepherd: Verstedelijking is niet meer om te keren. Daarnaast krijgen we steeds meer behoefte aan vers voedsel in de verstedelijkte gebieden. De stadsherder verandert parken en perken in duurzame voedselbronnen.

 

Toegegeven; de meeste bedrijven zullen op dit moment nog geen behoefte hebben aan dergelijke functies binnen hun bedrijf. De voorbeelden gaan wel ver. Maar dat wil niet zeggen dat de bestaande functiehuizen en functiebeschrijvingen onbeperkt houdbaar zijn. Met alle technologische mogelijkheden die we tegenwoordig hebben, zijn functies als datatypiste en afdelingssecretaresse bij veel bedrijven niet meer nodig. De directiesecretaresse van nu heeft een heel andere dagbesteding dan 10 jaar geleden nu iedere directeur beschikt over een mobiele telefoon, digitale agenda en zijn mail altijd bij de hand heeft op zijn tablet. Procesmanagers en business analisten moest je een decennium geleden met een vergrootglas zoeken. Nu bevolken ze complete afdelingen.

Vooral bij wat kleinere en middelgrote organisaties worden nieuwe taken vaak zonder er al te veel over na te denken bij iemand in de organisatie ondergebracht. De boekhouder is toevallig wel handig met excel en gaat dus ook de data analyse er maar bij doen. De secretaresse krijgt minder werk omdat veel zaken gedigitaliseerd worden en wordt gevraagd om dan ook de marketing maar voor haar rekening te nemen. De productieleider wordt ook gebombardeerd tot projectleider bij de invoering van kwaliteitscontrole.

Dit gaat meestal lang goed. Tot het moment dat er gereorganiseerd moet worden. Bij de herinrichting van het functiehuis blijkt plotseling er veel ‘verborgen’ werk is waar niemand volgens zijn functiebeschrijving verantwoordelijk is. En zodra de ontslagen secretaresse haar spullen heeft gepakt, blijkt er niemand te zijn die tijd heeft om marketing op te pakken. Ook ontstaan er problemen wanneer er vervanging gezocht moet worden voor een vertrekkende medewerker. Als de vacature gebaseerd is op een verouderde functiebeschrijving, wordt een nieuwe kracht met te weinig of verkeerde skills geworven. Met een teleurgestelde werkgever én werknemer tot gevolg. Tenslotte is een kloppend functieprofiel ook het uitgangspunt bij de beoordelingsgesprekken. Het schept voor zowel de werknemer als de leidinggevende duidelijkheid als bekend is waarop beoordeeld zal worden.

Reden genoeg dus om met enige regelmaat het functiehuis en de functieprofielen door te lopen. Doet iedereen nog steeds wat er staat en staat er wat iedereen doet? En morgen? Is je bedrijf met deze functies in staat om je klant van morgen te bedienen? Is je functiehuis future proof? De kans is klein dat je morgen al een Digital Detox Therapeut of een Crowd Funding Specialist nodig hebt. De kans is echter wel heel reëel dat je huidige functiehuis binnenkort al niet meer volstaat.

Een periodieke update kan onaangename verrassingen voorkomen worden. Hulp nodig bij het (her)inrichten van je functiehuis? Neem dan contact op met Adesso Advies & Ontwikkeling.

Submitted by Lenneke Brouwers on 27/10/2015 - 11:56